Objednať
Pripomenúť STK

Technická kontrola

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.

Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Druhy technickej kontroly :

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná.

 • technická kontrola pravidelná,
 • technická kontrola zvláštna,
 • technická kontrola administratívna,
 • technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí,
 • technická kontrola na vydanie prepravného povolenia,
 • opakovaná technická kontrola
 • technická kontrola vykonávaná v rámci cestnej technickej kontroly
Čo kontrolujeme na technickej kontrole?
 • 0 - Identifikácia vozidla
 • 1 - Brzdové zariadenie
 • 2 - Riadenie
 • 3 - Výhľad
 • 4 - Osvetľovacie zariadenie a časti elektrického systému
 • 5 - Nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie
 • 6 - Podvozok a jeho príslušenstvo
 • 7 - Iné vybavenie
 • 8 - Zaťaženie životného prostredia
 • 9 - Doplňujúce kontroly pri vozidlách kategórií M2, M3 určených na prepravu osôb
Čo si treba priniesť?
 • - vozidlo
 • - osvedčenie o evidencii OEV (veľký alebo malý technický preukaz), v prípade zadržaného OEV doklad o zadržaní
 • - protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s alternatívnym pohonom LPG alebo CNG , ktoré nemá toto zariadenie priamo od výrobcu
 • - pri opakovanej kontrole protokol z predchádzajúcej kontroly
 • - osvedčenie o montáži fólií ak ich má vozidlo nalepené
Prejsť na cenník Objednať