Img

technická + emisná = 60 €

(cena pre osobné vozidlá, zahrňuje všetky 

úkony aj vydávané doklady, cenník

- nezabudnite "veľký techničák"

Stanica technickej kontroly           Nitra SLOVDEKRA 

            P  7:00 - 15:30    Príjem vozidiel
            U  7:00 - 18:00    do 14:30,
            S  7:00 - 15:30    v utorok 
            Š  7:00 - 15:30  . do 17:00.
            P  7:00 - 15:30


STK Nitra
Štúrova 149 (Kynek)
949 01 Nitra 
037 / 652 47 51
stk.nitra@slovdekra.sk